Inilah, Cendekiawan Muslim Kontemporer Dunia

0
194 views
Mulia Bersama Al Qur’an di Masjid Yadul Ulya Garut.

Faisal Abu Fayadh

Agama | Friday, 22 Oct 2021, 10:21 WIB

Dengan Ilmu Wujudkan Limbah Santri Menjadi Berkah.

“Daftar Referensi Cendekiawan Muslim Kontemporer di Dunia”

Saya menasihati diri saya- semoga Tuhan mengampuni saya- dan kepada para pembaca- semoga Tuhan memberkati- bahwa hari ini penting untuk belajar kepada banyak guru, apalagi hari ini termasuk hari-hari menjelang akhir zaman, wallohu a’lam.

Telah diketahui dengan baik bahwa para sarjana kuno telah belajar dengan banyak guru. Apalagi saat ini sangat sulit mencari guru yang memiliki ilmu di banyak cabang.

Imam Hammad bin Zaid rahimahulloh berkata, : Sesungguhnya kamu tidak mengetahui kebingungan gurumu sampai kamu belajar dengan orang lain.

Faisal Abu Fayadh.

Syeikh ‘Abdurrahman bin Abi’ Abdillah bin Mandah Rahimahulloh berkata, : Saya mendengar bapak saya berkata, tulis saya dari 1.700 guru.

Imam Ibnu Najjar Rahimahulloh berkata, “Saya mendengar seseorang mengatakan bahwa gurunya adalah 7.000 syekh dan tidak ada yang seperti ini.”

Imam Adz Dzahabi Rahimahulloh berkata tentang Ibnu Najjar, : “Syeikhnya mencapai 3.000 syekh, dan 400 guru wanita.”

Membangun Kemandirian Ekonomi Pesantren Berperspektif Ramah Lingkungan.

Syeikh Abu Hudzaifah Al Bahraini Rahimahulloh dalam ceramahnya yang berjudul Al Himmah fi Thalabil ‘Ilmimengatakan, Al Imam An Nawawi Rahimahulloh rahmatan wasi’ah pertama dalam sehari kemarin beliau menghadiri 12 majelis ilmu.

Sedangkan kita atau mungkin sebagian dari kita hari ini malas untuk menghadiri satu atau dua majelis, saya tidak mengatakan dalam satu hari, bahkan dalam satu minggu tidak ingin hadir dan tidak menghadiri sesi pelajaran yang diadakan hanya sekali atau dua kali seminggu, ” hingga dikutip dari Imam Adz Dzahabi.

Begitu pula Imam Ibrahim Al Jauhari Rahimahulloh ketika berkata, Hanya satu hadits ketika saya tidak memiliki 100 baris riwayat kepadanya, maka saya merasa seperti anak yatim.

Membangun Kemandirian Ekonomi Pesantren Berperspektif Ramah Lingkungan.

Ini menunjukkan lemahnya semangat sebagian mahasiswa ilmu yang mereka rasa cukup menuntut ilmu hanya dengan satu syeikh, tidak mengambil ilmu dari banyak syeikh.

Beliau Rahimahulloh kemudian melanjutkan, Jika kamu tidak memiliki majelis, kecuali dengan seorang syeikh, kamu akan mengira bahwa dia adalah orang yang paling berilmu pada masanya, kamu akan mengira bahwa tidak ada ilmu yang tersembunyi darinya.

Tetapi ketika Anda bertemu dengan banyak syeikh, Anda akan mengetahui posisi syeikh Anda sebelumnya, Anda akan tahu bahwa yang satu ini unggul di bidang fikih, ada yang unggul di bidang hadits, ada yang di bidang bahasa dan nahwu, dan sebagainya dari cabang-cabang ilmu. Anda bisa memanfaatkan semuanya dan mempelajari semua cabang ilmu dari masing-masingnya.

Nikmati Agro Park Ponpes/Kuttab Yadul ‘Ulya Garut.

Syeikh Abu Bakar Al Qahthani Rahimahulloh mengatakan dalam artikel yang berjudul Al Marji’ul ‘Ilmiyyatul’ Ammah, “Jika disebutkan dalam beberapa pesan atau buku dalam artikel ini, bukan berarti manhaj penulisnya baik (bahkan tidak) sebagai pujian kepada mereka.

Tetapi yang mendorong kami untuk menyebutkannya adalah bahwa hikmah yang dicari oleh seorang mukmin adalah ia menemukannya di mana saja, sehingga ia lebih berhak atasnya, sebagaimana disebutkan dalam peribahasa.

Disini saya sebutkan nama-nama syeikh dari seluruh dunia yang saya anjurkan untuk kita ambil ilmu dari beliau, sebagian dari mereka Rahimahulloh telah meninggal dunia dan sebagian dari mereka Hafidzhahulloh masih hidup.

Mitigasi Penahan Longsor.

Saya telah mengurutkannya berdasarkan negara asal. Semoga daftar yang saya buat dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi umat Islam.

‘Arab Sa’udi:

Syeikh’ Abdul ‘Aziz bin’ Abdillah Al Baz Rahimahulloh (Mufti Kedua Daulah Su’udi Tahap Tiga), Muhaddits Syeikh Abdul’ Aziz bin Marzuq Ath Tharifi fakallohu asrah, Syeikh’ Abdul ‘Aziz bin Nashir Al Julayyil hafidzhahulloh, Syeikh ‘ Abdullah bin ‘Abdurrahman Al Jibrin Rahimahulloh (anggota Hai’ah Kibarul’ Ulama).

Syeikh ‘Abdullah bin Muhammad Ar Rasyud Rahimahulloh, Syeikh’ Abdurrahim bin Murad Asy Syafi’i hafizhahulloh (Pengarang kitab Shahilul Jiyyad), Muhaddits’ Syeikh Abdurrahman fakallohu asrah, Syeikh’Abdurrahman Walid Muhammad fakallohu asrah (ulama Mauritania).

Membangun Dengan Perpektif Berwawasan Lingkungan.

Syeikh ‘Ali bin Khudhair Al Khudhair fakallohu asrah (ulama tua ), Imam Mujaddid Syeikh Abu’ Abdillah Rahimahulloh, Syeikh Abu ‘Abdirrahman Al Atsari Rahimahulloh, Syeikh Abu Bakar Al Qahthani Rahimahulloh, Syeikh Abu Jandal Al Ha’ili Hafidzhahulloh.

Syeikh Abu Muhammad Al Azdi Rahimahulloh (Wakil Syeikh Abu Hudzaifah Al Bahraini Rahimahulloh), Syekh Abu Muhammad Al Hussaini Hafidzhahulloh (mantan anggota Diwanul Buhuts wal Ifta’), Syeikh Abu Raghad Ad Du’jani Rahimahulloh (Syar’i Diwan Amn’ Aam).

Syeikh Abul Mundzir Al Makki farajjallohu ‘anh,Syeikh Ahmad bin Hamud Al Khalidi fakallohu asrah, Syeikh Anas bin’ Ali An Nasywan Rahimahulloh (Hakim Pengadilan Islam di Wariztan), Syeikh Bakr bin Abdillah Abu Zaid Rahimahulloh, Syeikh Faris bin Ahmad Az Zahrani Rahimahulloh.

Syeikh Hamad bin ‘Abdllah Al Humaidi Rahimahulloh, Syeikh Hamud At Tuwaijiri rahimahullah, Syeikh Hamud bin ‘Uqala Asy Syu’aibi Rahimahulloh (guru Syeikh Muhammad bin Shalih Al’ Utshaimin Rahimahulloh).

Syeikh Ibrahim bin ‘Umar As Sakran fakallohu asrah (murid senior Syeikh Sulaiman bin Nashir Al’ Ulwan fakallohu asrah ), Syeikh Ibrahim Sulaiman Muhammad Rahimahulloh, Syeikh Khalid Ar Rasyid fakallohu asrah, Syeikh Khalid bin ‘Umar Hafidzhahulloh.

Syeikh Manna’ Khalil Al Qahthan Rahimahulloh, Syeikh Muhammad Al Mukhtar Asy Syinqithi Rahimahulloh, Syeikh Muhammad bin ‘Abdillah Pada Tamimi Rahimahulloh (Mufti Cechnya).

Syeikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh Rahimahulloh, Syeikh Muhammad bin Shalih Al ‘Utsaimin Rahimahulloh, Syeikh Muhammad Ibrahim Syaqrah Rahimahulloh, Syeikh Muhammad Shalih Al Munajjid Hafidzhahulloh,Syeikh Nashir bin Hamad Al Fahad fakallohu asrah.

Syeikh Safar Al Hawwali Rahimahulloh, Syeikh Shalih Al ‘Ushaimi Hafidzhahulloh, Muhaddits Syeikh Sulaiman bin Nashir Al’ Ulwan Hafidzhahulloh fakallohu asrah, Syeikh Walid bin Shalih As Sinani fakallohu asrah, Syeikh Yusuf bin Shalih Al ‘Uyyairi Rahimahulloh.

‘Irak:

Syeikh’ Abdul ‘Aziz bin’ Abdullathif Al Badri Rahimahulloh (ulama Hizbut -Tahrir ), Syeikh ‘Abdurrahman bin Mushtafa Rahimahulloh, Syeikh Abu Turab Al Janubi Hafidzhahulloh, Syeikh Hamid bin’ Abdillah Az Zawi Rahimahulloh, Syeikh Muhammad Wail Al Halwani Rahimahulloh (penulis dari kitab Manhaju Hayyah).

Afganistan:

Syeikh Hussain bin Mahmud Hafidzhahulloh, Maulawi Muhammad ‘Umar Al Hanafi Rahimahulloh, Maulawi Jalaluddin Haqqani Rahimahulloh, Maulawi Sirajuddin Haqqani Hafidzhahulloh, Syeikh Yunus Khalis Rahimahulloh.

Aljazair:

Syeikh ‘Abdul Wadud Hafidzhahulloh.

Amerika:

Syeikh Ahmad Jibril Hafidzhahulloh, Syekh Anwar bin Nashir Rahimahulloh, Syekh Sulaiman Anwar hafizhahullah.

Australia:

Syeikh Musa Cerantonio fakallohu asrah.

Austria:

Syeikh Muhammad Mahmud Rahimahulloh (pendiri Millatu Ibrahim).

Bahrain:

Syeikh Abu Hudhaifah Al Bahraini Rahimahulloh.

Ceko:

Amirul Mukminin Dokka Umarov Rahimahulloh (Presiden Ceko), Syamil Basayev Rahimahulloh (Wakil Presiden Ceko).

Filipina:

Syeikh ‘Abdurrazzaq bin Abu Bakar Rahimahulloh, Syekh Qadzafi bin Abu Bakar Rahimahulloh.

Indonesia:

Syeikh Abu Mu’adz Achmad Rofi’i bin Muhasan Amir Al-Syirbuni Al Indonisy Hafidzhahulloh, Syeikh Farid Ahmad Okbah Al Indonisy Hafidzhahulloh, Syeikh Abu Hamzah Agus Hasan Bashori Hafidzhahulloh, Syeikh Yusuf Usman Baisa Hafidzhahulloh.

Syeikh Abu Muhammad Abdul Karim Al Katsiri Hafidzhahulloh, Syeikh Muhammad Yusuf Harun Hafidzhahulloh, Syeikh Muhammad Zaitun Rasmin Hafidzhahulloh, Ustadz Hartono Ahmad Jaiz Abu Sa’id Ibrahim Hafidzhahulloh, Ustadz Nashirul Haq Hafidzhahulloh.

Habib Muhammad Rizieq Syihab fakallohu asrah, Abu Bakar Ba’asyir Hafidzhahulloh, Syeikh Halawi Makmun Rahimahulloh, Syeikh Abu Sulaiman Aman Abdurrahman Rahimahulloh.

India:

Syeikh Ahmad Faruq Rahimahulloh, Syeikh Zakir Naik Al Hindi Hafidzhahulloh, Syeikh Zakir Rashid Rahimahulloh.

Jordan:

Syeikh ‘Isham bin Thahir Hafidzhahulloh, Syeikh Abu’ Abdirrahman Al Muhajir Rahimahulloh, Syeikh Ahmad Fudhail Rahimahulloh, Muhaddith Syeikh Khalid bin Mahmud Al Hayyik Hafidzhahulloh, Syeikh Sami ‘Al’ Uraidi Hafidzhahulloh.

Muhaddith Syeikh Yusuf bin Ahmad Al Urduni Rahimahulloh (murid Syaikh Syu’aib Al Arnauth Rahimahulloh).

Kuwait:

Syeikh Khalid bin ‘Abdirrahman Al Hussainan Rahimahulloh (Mufti Tentara Kuwait).

Kosovo:

Syeikh Abdul Qadir Al Arnauth Rahimahulloh.

Lebanon:

Syeikh Ahmad Al Assir fakallohu asrah (ulama kuil, mantan Jama’ah Tabligh).

Libya:

Syeikh ‘Athiyyatullah Rahimahulloh, Syeikh Muhammad Hasan Rahimahulloh.

Malaysia:

Ustadz Nurdin Rahimahulloh.

Maroko:

Syeikh ‘Abdul’ Aziz Al Ghumari Rahimahulloh, Syeikh ‘Umar Al Haddusyi Hafidzhahulloh, Syeikh Syarif Al Hasan Ibn’ Ali Al Kattani Hafidzhahulloh (ulama ahli umpan), Muhaddits Syeikh Muhammad Abu Khubza Rahimahulloh.

Mauritania:

Syeikh Muhammad Al Amin Asy Syinqithi Rahimahulloh, Syeikh Muhammad Salim Walad Hafidzhahulloh.

Mesir:

Syeikh ‘Abdul Mun’im Al Badawi Rahimahulloh (murid Syeikh Muhammad Nashiruddin Al Albani Rahimahulloh ), Syeikh’ Abdul Qadir ‘Audah Rahimahulloh, Syeikh’ Abdullah ‘Azzam Rahimahulloh, Syeikh Abu’ Abdillah Al Muhajir Rahimahulloh (penulis buku Masa’il min Fiqhil Jihad).

Syeikh Abu ‘Isa Adz Dharir Hafidzhahulloh, Syeikh Abu Isra’ Al Asyuthi Hafidzhahulloh, Syeikh Abu Muhammad Al Mishri Rahimahulloh, Syeikh Abu Muslim Al Mishri Rahimahulloh, Syeikh Ahmad Syakir Rahimahulloh (Mufti Mesir).

Syeikh Aiman Abu Muhammad Hafidzhahulloh, Imam Hasan Al Banna Rahimahulloh, Syeikh Muhammad Hamid Al Faqih Rahimahulloh (pendiri Jama’ah Ansharus Sunnah  Muhammadiyah di Sudan).

Syeikh Muhammad Quthb Rahimahulloh, Syeikh Mushthafa Al ‘ Adawi Hafidzhahulloh, Ustadz Sayyid Quthb Rahimahulloh, Syeikh Wahid bin Bali’ Hafidzhahulloh.

Nigeria:

Syeikh Muhammad ibn Yusuf Al Barnawi Rahimahulloh (putra Sayyid Yusuf Rahimahulloh, pendiri Jama’ah Ahlus Sunnah), Habib ibn Muhammad ibn Yusuf Al Barnawi Hafidzhahulloh (putra Syeikh Muhammad ibn Yusuf Al Barnawi Rahimahulloh).

Pakistan:

Syeikh ‘Abdul’ Aziz Ghazi Rahimahulloh, Syeikh ‘Abdurrasyid Ghazi Rahimahulloh, Maulana’ Ashim ‘Umar Al Hindi Rahimahulloh(penulis buku eskatologi Islam), Mufti Nizhamuddin Asy Syamzai Rahimahulloh.

Palestina :

Syeikh Ahmad Yasin Rahimahulloh, Syeikh ‘Umar bin Mahmud Hafidzhahulloh, Syeikh Hisyam bin’ Ali Rahimahulloh.

Suriyyah:

Syeikh ‘Abdul Mun’im Mushthafa Hafidzhahulloh, Syeikh Abu Hafsh Asy Shami Rahimahulloh, Syeikh Marwan Hadid Rahimahulloh, Syeikh Muhammad bin Jamil Zainu Rahimahulloh.

Syeikh Sa’id Hawwa Rahimahulloh, Muhaddith Syeikh Syu’aib Al Arnauth Rahimahulloh, Syeikh Umar Abdul Hakim fakallohu asrah, Syeikh Wahbah Az Zuhaili Rahimahulloh.

Somalia:

Syeikh Hasan Hussain Hafidzhahulloh, Syeikh Muhammad ‘Ali Raji Hafidzhahulloh.

Sudan:

Muhaddith Syeikh Musa’id bin Basyir As Sudani hafizhahullah (ulama ahli umpan), Muhaddith Syeikh Shadiq bin ‘Abdillah Al Hasyimi Hafidzhahulloh (murid senior Syeikh Sulaiman bin Nashir Al’ Ulwan fakallohu asrah).

Muhaddith Syeikh ‘Umar bin’ Abdillah Al Hasyimi Hafidzhahulloh (saudara Hafidzhahulloh lainnya Muhaddits Syeikh Shadiq bin ‘Abdillah Al Hashimi Hafidzhahulloh )

Tunisia:

Syaikh Abu’ Abdirrahman Di Tunisi Hafidzhahulloh, Syaikh Muhammad Ibnul Hajj Al Ifriqi Hafidzhahulloh.

Yaman :

Syeikh ‘Abdul Majid bin Mahmud Al Hatari Rahimahulloh, Syeikh Abu Bashir Rahimahulloh, Syeikh Abu Hafsh Al Hamdani Rahimahulloh, Syeikh Abu Hurairah Ash Shan’ani Rahimahulloh.

Syeikh Abuz Zubair Al Addab Rahimahulloh, Syeikh Harits bin Ghazi Rahimahulloh, Syeikh Muqbil bin Hadi Al Wadi’i Rahimahulloh.

Semoga bermanfaat info ini, Jika tulisan ini benar dari ALLAH SWT, dan yang salah dari diri Penulis yang dhoif, Barokallohu fiikum.

Bekasi, Jawa Barat, 13 Rabiul Awwal 1443 H,

Alfaqir Ilalloh Azza wa Jalla,

*Abu Fayadh Muhammad Faisal Al Jawy al-Bantani, S.Pd, M.Pd, I, M.MPd*

{Aktivis Anti Pemurtadan dan Aliran Sesat, Praktisi dan Pengamat PAUDNI/Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal, Aktivis Pendidikan dan Kemanusiaan, Domisili Saat ini di Bekasi Raya Kota dan Kabupaten Bekasi/Babelan City)

Rasululloh Muhammad Shallallohu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:

Barangsiapa yang menunjuki kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. (HR. Muslim no. 1893 Sanadnya Shohih).

*Silahkan di Share info ini seluas-luasnya, Syukron*

******

Republika.co.id/Ilustrasi Foto : Abah John.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here